Курсеви за деца и младинци

Деца од 7 – 10 год. Деца од 11 – 14 год. Младинци од 15 – 18 год.
Времетраење 2 x 45 мин. 2 x 60 мин. 2 x 60 мин.
Цена 1000 ден. 1200 ден. 1200 ден.

* 10% попуст при плаќање однапред (4 месечни рати).
* Наставната програма за деца од 7 – 10 год. е “Planetino”.
* Наставната програма за деца од 11 – 14 год. е “Planet”/”Beste Freunde”/”Logisch”.
* Наставната програма за младинци е “Prima”.
* За формирање на група се потребни минимум 4 ученици.