Курсеви за возрасни (18+)

Времетраење                                   2 x 90 мин.(неделно)                 3 x 90 мин.(неделно)

Цена 1600 ден. 2400 ден.

*Цената се однесува за месечна членарина, а еден степен изнесува 4800 денари

* За една група потребни се минимум 4 слушатели.
* Се работи според наставната програма: “Menschen” од ниво А1.1-Б1.2.

* Еден степен трае 24 часа по 90 минути (ниво А1.1 – Б1.2).
* За повисоки нивоа (Б1+ – Ц1.2) се работи според наставната програма “Sicher”.